HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Get Adobe Flash player

Misija

Misija Zavoda za zdravstveno osiguranje jest osigurati održiv financijski pristup paketu usluga koje se pružaju osiguranim osobama sa ciljem kvalitetnog i efikasnog pružanja usluga.

 

Vizija

Postaviti zdravstveni sustav u kojem je kvalitetna zdravstvena zaštita dostupna svima, prema načelima sveobuhvatnosti, dostupnosti i solidarnosti.

 

Ciljevi

  • Osigurati sredstva za osiguranje prava u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju
  • Osigurati osiguranim osobama pravo na zdravstvenu zaštitu
  • Jačati zdravstveni sustav putem projekata informatizacije zdravstva
  • Omogućiti uvjete da se ostvari sveobuhvatno, solidarno i svima dostupno zdravstvo

 

Izjava o misiji, viziji i ciljevima (PDF)