HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Get Adobe Flash player

Tendersku dokumentaciju u svrhu javne nabave servera i prateće opreme za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije možete preuzeti/pregledati u nastavku.

Tenderska dokumentacija (PDF)

Izmjena tenderske dokumentacije (PDF)