HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Get Adobe Flash player

Usluga koju Porezna uprava Federacije BiH nudi građanima – osiguranim osobama je usluga za provjeru uplaćenih doprinosa putem web-stranice. Ovu uslugu mogu koristiti osigurane osobe koje su obavezno osigurana (zaposlene osobe) u skladu sa zakonima kojima se reguliraju mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti u Jedinstvenom sustavu Porezne uprave Federacije BiH. Na web-stranici za provjeru uplaćenih doprinosa zaposlene osobe mogu provjeriti da li im je i u kojem iznosu, poslodavac uplatio doprinose počevši od 2011. godine kada je uspostavljen Jedinstveni sustav (uključujući i one zaposlene osobe kojima je od 2011. godine prestalo obavezno socijalno osiguranje tj. radni odnos).

Usluga je namijenjena za zaposlene osobe:

  1. Građane BiH – koji posjeduju valjanju osobnu iskaznicu i dodijeljeni osobni identifikacijski broj (LIB/OIB).
  2. Strane građane koji su registrirani u Poreznoj upravi Federacije BiH putem RSFL obrasca – sa dodijeljenim JMB-om za strana osobe i osobnim identifikacijskim brojem (LIB/OIB).

Uplate doprinosa možete provjeriti ovdje.