HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Get Adobe Flash player

Odkuku i tendersku dokumentaciju u svrhu javne nabave služenog automobila za potrebe Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije možete preuzeti/pregledati u nastavku.

Odluka (PDF)

Odluka o izmjeni (PDF)

Tenderska dokumentavija (PDF)

Izmjena tenderske dokumentacije (PDF)

Izjašnjenje na žalbu (PDF)