HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Get Adobe Flash player

Javne nabavke

Odluka o pokretanju i tendersku dokumentaciju možete preuzeti/pregledati u nastavku:

  • Odluka o pokretanju postupka (Otvori)
  • Tenderska dokumentacija (Otvori)

Odluka o pokretanju i tendersku dokumentaciju možete preuzeti/pregledati u nastavku:

  • Odluka o pokretanju postupka (Otvori)
  • Tenderska dokumentacija (Otvori)