HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Get Adobe Flash player

 

Livno

Naziv ustanove Adresa Telefon Web
Ljekarna ”LI – PHARMA” Kralja Tvrtka 3 034/200-221 Nema
Ljekarna ”LI – PHARMA” Trg Branitelja 1 034/200-221 Nema
Gradska ljekarna Livno Kralja Tvrtka bb 034/201-001 Nema
Gradska ljekarna Livno Kneza Mutimira 24 034/201-001 Nema
Ljekarna ”LYBRA PHARM” Župana Želimira bb 034/201-073 Nema
Ljekarna ”LUPRIV” Splitska bb 034/203-899 Otvori

 

Tomislavgrad

Naziv ustanove Adresa Telefon Web
Gradska ljekarna Tomislavgrad Stjepana Radića bb 034/352-955 Nema
Ljekarna ”NADA” Kulina bana bb 034/352-304 Nema
Ljekarna “BIOPHARM” Mije Ferića bb 034/356-129 Nema
Ljekarna ”ĐIVIĆ” Novi Kolodvor bb 034/354-090 Nema
Ljekarna ”ĐIVIĆ” Mijata Tomića bb 034/352-632 Nema

 

Kupres

Naziv ustanove Adresa Telefon Web
Ljekarna ”ĐIVIĆ” Splitska bb 034/275-059 Nema

 

Glamoč

Naziv ustanove Adresa Telefon Web
Ljekarna ”LYBRA PHARM” Junuz Durut bb 034/272-250 Nema

 

Drvar

Naziv ustanove Adresa Telefon Web
Ljekarna ”LYBRA PHARM” Aleja Slavka Rodića bb 034/820-800 Nema
Ljekarna ”LUPRIV” Titova 109 034/819-199 Otvori

 

Bosansko Grahovo

Naziv ustanove Adresa Telefon Web
Ljekarna ”LUPRIV” Maršala Tita 20 034/850-321 Otvori